Klachtenprocedure

Omdat Bowie Centrum voor Training en Opleiding de kwaliteit van haar cursussen en opleidingsinstituut wil waarborgen beschikken wij over een klachtenprocedure. In de hieronder vermelde tekst is de klachtenprocedure omschreven.

KLACHTENPROCEDURE

Wanneer u klachten heeft over de cursus, docente, het naleven van de cursusvoorwaarden, de cursusaccommodatie of andere zaken die met het opleidingsinstituut hebben te maken, vernemen we dat graag zo spoedig mogelijk.

Uw klacht kunt u indienen bij het aanwezige personeel.

Bij klachten zullen we zorg dragen voor een wellicht snelle oplossing waar mogelijk is en deze worden als volgt behandeld;

  • In het geval er geen mondelinge overeenstemming wordt bereikt, dan kunt u binnen twee weken uw klacht schriftelijk indienen bij de cursuscoördinator of de directie van Bowie Medical.
  • U dient uw klacht duidelijk te omschreven en uw standpunt helder te onderbouwen. Een klacht kan nooit anoniem worden ingediend.
  • Na ontvangst van uw klacht krijgt u binnen twee weken een schriftelijk antwoord door of namens de directie Bowie Medical. Indien er langere tijd nodig is voor eventueel onderzoek dan zullen wij een tijdsindicatie hiervoor aangeven.
  • Dat Bowie Medical een klacht vertrouwelijk behandelt spreekt voor zich.
  • Indien er geen overeenstemming kan worden bereikt met de directie van Bowie Medical, dan kunt u binnen 3 maanden uw klacht indienen bij een derde onafhankelijke partij. Hiervoor is aangesteld een MfN gecertificeerde mediator.
  • Voor Bowie Medical is de uitspraak van de onafhankelijke derde partij bindend.
  • De registratie van klachten geschiedt bij Bowie Medical voor een periode van minimaal 5 jaar.

KLIK HIER VOOR HET KLACHTEN REGELEMENT